ÖDEME KOMİSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

 ÖDEME KOMİSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan ‘Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin 5.1.j ve 5.1.e maddelerine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeler 13.11.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 Ek: 1- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine eklenen ilaçlar listesi

2- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

3- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde aktiflenen ilaçlar listesi

4- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkarılan ilaçlar listesi

 EKLER İÇİN TIKLAYINIZ