Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel  Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü
                                                                                                                                                                             16.04.2012


DUYURU
ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu ile ilgili 8.8.2008  tarihinde  yayınlanan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge” yeniden düzenlenmiş olup, ekte yer almaktadır. 8.8.2008 tarihinde yayınlanan Yönerge ve sonrasında yayımlanan değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:1) Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

EK DOSYAYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ