Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Ve Eki Kılavuz

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Ve Eki Kılavuz

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel SağlıkSigortası Genel Müdürlüğü tarafından Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve eki kılavuz yayımlandı.T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

03 / 07 /2014

DUYURU

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları koordine edilen Ödeme Komisyonunun, Çalışma Usul ve Esaslarını belirten yönerge ve komisyonlara yapılacak başvurularda izlenecek yola ilişkin Kılavuz ekte yer almaktadır.

Söz konusu yönerge ve eki duyurunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, aynı gün 23/05/2014tarihinde Kurumumuz Resmi internet  sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme KomisyonununÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılacaktır. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek: 1-Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

2-İlaç Başvuru  Kılavuzu 

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ