ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/3-4. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/3-4. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

 ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/3-4. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5.1.j ve 5.1.e maddelerine göre Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde (Ek-2/D) yapılan ve 25.1.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikler ektedir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
 
Ek: 1- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’ne Eklenen İlaçlar
2- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’nde Düzenlenen İlaçlar
3- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’nden Çıkarılan İlaçlar