ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU EK-2 LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU EK-2 LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

 24.01.2012

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU EK-2 LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU
 
Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunun 2011 Yılı 2. Dönem çalışmaları sonucu yapılan düzenlemeler 21.01.2012 tarih, 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu Tebliğin 29. Maddesinin a fıkrasındaki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (Ek-2) ile ilgili düzenlemelere ilişkin ICD-10 kodu eşleştirmesi aşağıda belirtildiği şekilde olup, yürürlük tarihi söz konusu Tebliğde belirtilen tarihtir.
 
“10.1.4 Otozomal resesif serebral ataksiler
10.1.4.1. Friedreich ataksisi
G11.1 Erken-başlangıçlı serebellar ataksi
10.1.4.1.1. İdebenon
10.1.4.2.Serebrotendinöz ksantomatozis
G11.9 Herediter ataksi, tanımlanmamış
10.1.4.2.1. Kenodeoksikolik asit*”
 
Tüm ilgililere önemle duyurulur.