NÖBET TUTAN PERSONELİN GECE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN 4857 SAYILI İŞ KANUNU 69. MADDEYE EK HÜKÜM

NÖBET TUTAN PERSONELİN GECE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN 4857 SAYILI İŞ KANUNU 69. MADDEYE EK HÜKÜM

23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN

Kanun No. 6645                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/4/2015

 

MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”