Nisan 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru

Nisan 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar ( TİG ) Daire Başkanlığı tarafından Nisan 2014 ' te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru yayımlandı.

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinin Nisan 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

- Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu

- Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Not:

1) Tabloda verilen sayılar, Nisan 2014 Dönemi içerisinde Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG sistemine gönderdikleri verileri göstermektedir.

2) Yatan Hasta Sayısı Nisan 2014 Dönemi içerisinde yatışı yapılan hastalarda bir gün ve üzeri yatış günü olanlar ve Sıfır gün yatışlar olarak iki grupta gösterilmiştir.

3) Sünnet, Evde Bakım, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetleri  İşlem(İBaG) verilerinin içinde değerlendirilmiştir.