NEGATİF LİSTELER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

NEGATİF LİSTELER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 NEGATİF LİSTELER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Kurumumuzca tıbbi malzemeler konusunda pozitif ve negatif listeler oluşturulmaktadır. Pozitif listesi olmayan tıbbi malzemelerin ödemelerinde, negatif listeler esas alınmaktadır. Bu nedenle pozitif listesi oluşturulmuş, Sağlık Uygulama Tebliğ eklerinde yayımlanan ve yürürlükte olan tıbbi malzeme listelerinde (Ek‐5/E, Ek‐5/F vb.), GMDN kodlarına göre hazırlanan Negatif liste geçersizdir.