Muayene kota kontrolleri hakkında duyuru

Muayene kota kontrolleri hakkında duyuru

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

20/03/2014

DUYURU

KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ TÜM ÖZEL SAĞLIKHİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-1 - Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması başlıklı bölümünün 12. fıkrasındaki “Ayaktan başvurulardaözel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemez. ………….Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kurumafaturalandırılamaz.” hükmü uyarınca, ve Tebliğin 2.4.4.I - Fakoemülsifikasyon (FAKO) işlemleri başlıklı bölümünün 4. Fıkrası “(4) Göz hastalıkları branşında ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 4,5 ile çarpılması ile bulunur. Küsuratlı rakamlar üste tamamlanır. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 45’i geçemez.” hükümleri uyarınca, sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularında görev yapmakta olan hekimlerin haftalık çalışma saatlerinin sisteme girişi yaptırılarak yukarıda belirtilmekte olan kotalar hesaplanmaktaydı.

Yine aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasındaki d bendi “Fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşında ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 48’i geçemez.” hükmü uyarınca da, MEDULA-hastane sistemi üzerinden yukarıda belirtilen kota kontrollerinin yapılabilmesi için sistemde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile önceden haftalık olarak yapılmakta olan kontrollerin günlük olarak hesaplanabilmesi sağlanacaktır. Bu itibarla, özel sağlık hizmet sunucularında görev yapmakta olan hekimlerin her bir sağlık hizmet sunucusundaki günlük çalışma saatlerinin ilgili Sağlık Sosyal Güvelik Merkez Müdürlüklerince 01.05.2014tarihine kadar (günlük olarak) girilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar günlük çalışma saatigirilmemiş hekimler için günlük muayene kotasına ilişkin yaşanabilecek mağduriyetler tamamen sağlık hizmet sunucularının sorumluluğunda olup, Kurumumuzca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Tüm özel sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.

 

 
Geri