MEDULAYA HEKİM SAYILARININ BİLDİRİLMESİ KONULU DUYURU

MEDULAYA HEKİM SAYILARININ BİLDİRİLMESİ KONULU DUYURU

 

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “4.2.1.B.1‐ Ayaktan tedavilerde ödeme uygulaması” başlıklı bölümünün onüçüncü fıkrasındaki “Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)’ı geçemez. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.” hüküm doğrultusunda;

  MEDULA‐hastane sistemi sözleşme ekranında gerekli düzenlemeler tamamlanmış olup, bu kapsamda Kurumumuz ile sözleşmeli olan her özel sağlık hizmet sunucusu için (muayene işlemi yapılmayan merkezler hariç olmak üzere, örn.diyaliz merkezleri, hiperbarikoksijen merkezleri vb.) hekimlerinin haftalık çalışma saatlerinin sisteme girilmesi zorunludur. (Örneğin özel hastanede çalışmakta olan bir hekim bu hastanede pazartesi günü 4 saat, salı günü 6 saat, çarşamba günü 8 saat ve cuma günü 4 saat çalışıyor ise, bu hekimin o hastane için çalışma saatinin sisteme (4saat+ 6saat+ 8saat+ 4saat) 22 olarak girilmesi gerekmekte olup, bu hekim için haftalık muayene sayısı sistem tarafından (22 saat*6 muayene) 132 muayene olarak hesaplanacaktır. Ancak, hekimin çalışma saatine göre pazartesi günü maksimum yapması gereken muayene sayısı (4 saat x 6 muayene) 24 olmasına rağmen, ilgili hastane tarafından 24 adet muayeneden fazla muayenenin Kurumumuza fatura edilmesi halinde, Kurumumuza fazladan gönderilen muayene işlemlerinin tüm sorumluluğu özel sağlık hizmeti sunucularının olacaktır.)

 Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularına, hekimlerinin haftalık çalışma saati güncelleme işlemlerini sisteme girebilmeleri için 15.06.2012 tarihi mesai saati sonuna kadar yetki verilecek olup, bu tarihten sonra bu işlem sadece Kurumumuz İl Müdürlükleri/ Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerince yapılabilecektir.

  Bahse konu sağlık hizmet sunucuları tarafından hekimlerinin haftalık çalışma saatlerini güncellemeden Mayıs2012 dönemine ait dönem sonlandırma işlemini yapmamaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda, çalışma saatleri haftalık olarak güncellenmeden dönem sonlandıran tüm özel sağlık hizmeti sunucularının oluşabilecek mağduriyetlerinden (muayene bedellerine “0” bedel dönülmesi vb.) sadece ilgili özel sağlık hizmeti sunucuları sorumlu olacaklardır.

  Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularınca sisteme girilecek olan haftalık çalışma saatlerinin kontrol edilmesi ve 15.06.2012 tarihinden sonra bu saatlerde yapılacak olan tüm değişiklerden sadece Kurumumuz İl Müdürlükleri/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri sorumlu olacaklardır.

Özel Sağlık Hizmet sunucularına önemle duyurulur.

Geri