Medula uygulamalarındaki hizmet kesintisi

Medula uygulamalarındaki hizmet kesintisi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  


29.01.2014


DUYURU
MEDULA UYGULAMALARINDAKİ HİZMET KESİNTİSİ  


27.01.2014 Pazartesi  günü saat 15:40 ile 16:45 ve aynı gün  saat 17:20 ile 17:24 saatleri arasında sistemde  oluşan  problemden  dolayı  kesinti  yaşanmıştır. Kesinti süresince gerek Medula_Eczane gerekse Medula_Hastane süreçlerinde sistemden alınamayan sağlık hak sahiplerinin tedavilerine ilişkin bilgiler geriye dönük Medula uygulamalarına kayıt edilebilecektir.  Medula Hastane ve Medula Eczane uygulaması üzerinden kayıt edilemeyen faturalar ise SUT’nin 1.7.2  –“MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması”  maddesine istinaden MANUEL OLARAK GÖNDERİLEBİLECEKTİR.


Bilgilerinize rica ederim.