MEDULA SİSTEM KESİNTİSİ İLE İLGİLİ DUYURU

MEDULA SİSTEM KESİNTİSİ İLE İLGİLİ DUYURU

 TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kurumsal Ana Sunucu işletim sisteminin versiyon yükseltme işlemi yapılacağından, 07-08/01/2012 cumartesiyi pazara bağlayan gece 00.01 de sistem kapatılacaktır. Söz konusu işlem yaklaşık üç(3) saat sürecektir. MEDULA Uygulamalarının (MEDULA Hastane, MEDULA Eczane ve MEDULA Optik) hizmet veremeyeceği ve sağlık hizmet sunucularınca belirtilen tarihlerde Sağlık Uygulama Tebliği'nin “MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlıklı 3.1.3.B maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.
Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3.B maddesinde; “(1)Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde,tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca yine Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1 inci maddesinde “...Ayrıca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen sağlık hizmet bedellerinin manüel olarak fatura edilebileceği” belirtilmiştir.
Bu bağlamda yukarıda belirtilen tarihlerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü bulundukları kişilere sağlık hizmeti sunucularınca (Hastane, Eczane, Optik) sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması gerekmektedir. Sunulan sağlık hizmetlerine ait tedavi bedellerinin öncelikle sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden gönderilmesi, ancak bunun çeşitli nedenlerle mümkün olmaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi” başlıklı 9.2.1 inci maddesine göre manüel olarak fatura edilebilecektir.