MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-18.03.2015

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-18.03.2015

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (18.03.2015)" güncellemesi yayımlandı.

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  18.03.2015

Sağlık Uygulama Tebliği 2.4.4.H Yoğun bakım başlığı altındaki

(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri,hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-2/C Listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.
(4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ve o işleme ilişkin ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri ile hemodiyaliz tedavisi SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.
(5) “Trombosit süspansiyonu” ve “aferez trombosit” bedelleri ile aferez trombosit işlemine ilişkin SUT’ta belirtilen faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri de ayrıca faturalandırılabilecektir.

maddelerinde belirtilen ayrıca faturalandırılabilecek malzemeleri faturalandırabilmek için fatura içinde bu işlemlerden bir tanesinin olması için zorunluluk getirilmiştir.

 Yoğun bakım ilk ve son gün arasında kalan günlerde, EK2-C yoğun bakım işlemi gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın bu günlerde tıbbi malzeme ve ilaç(SUT 2.4.4.H Yoğun bakım başlığı altında belirtilen istisnalar hariç) ödemesi engellenmiştir.

MEDULA KULLANIM KLAVUZU 18.03.2015