MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-29.08.2014

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-29.08.2014

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (29.08.2014)" güncellemesi yayımlandı.

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  29.08.2014

FTR Uzmanı Çalışma Saati Değişikliği 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin çalışma saatleri beyanları doğrultusunda muayene ve uygulama ayrı ayrı olacak şekilde sisteme tanımlanacaktır. Hekimin birden fazla sağlık hizmeti sunucusunda çalışması halinde dahi günlük uygulama süresi toplam en fazla 8 (sekiz) saat olacaktır. Ayrıca bir veya birden fazla sağlık hizmeti sunucusu için toplam muayene sayısı 48'i (kırksekiz) geçmeyecektir. SUT gereği fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri için günlük muayene sayısı hesaplanırken, çalışma saati 6 (altı) ile çarpılacak ancak her halükarda bulunacak sayı 48'i (kırksekiz) geçmeyecektir. Birden fazla SHS'de çalışan hekimler için günlük muayene kotası takibinde, çalışmaya başladığı SHS esas alınarak sırasıyla diğer SHS'lerdeki çalışma saatleri dikkate alınacaktır.

ACİL BRANŞINDA KOTA UYGULAMASI 

SUT'un 2.2.1.B-1 - Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması maddesinin 12. Fıkrasına istinaden 01.09.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Acil Kota Uygulaması aşağıdaki gibi işletilecektir:

- Dal Merkezi ve Dal Hastanesi dışında kalan tüm özel Sağlık Hizmet Sunucularında herhangi bir branş ile sözleşmesi olan doktorlar Acil branşı ile sözleşme yapamayacaktır. Mevcutlar sistem tarafından otomatik kapatılacaktır.

- Birden fazla tesis ile Acil Sözleşmesi olan Doktorların muayene kotası hesaplanırken, tüm  tesislerde yapmış olduğu muayeneler dahil edilecektir. 

-Dal Merkezi ve Dal hastanesinde branş ile sözleşmesi olup aynı zamanda Acil sözleşmesi olan doktorların kotası, normal branş muayeneleri ile Acil muayeneleri toplanarak hesaplacaktır.

MEDULA KULLANIM KLAVUZU 29.04.2014