MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-21.08.2014

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-21.08.2014

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULAKullanım Kılavuzu V 3.1.0 (21.08.2014)" güncellemesi yayımlandı.

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  21.08.2014

Farklı tesiste yatan hastalara Hiperbarik oksijen tedavisi takipleri alırken provizyon tipi değişmesi gereken durumlarda, Hiperbarik oksijen tedavisi takipleri ilk takip olarak alınabilir.

25.07.2014 tarihinde yayınlanan SUT gereğince tıbbi malzeme ödeme esasları değişmiştir. 
Mağduriyet yaşanmaması için işlem tarihi 1.Ağustos.2014 tarihi itibari ile tıbbi malzeme kaydı içeren faturaların Medula Sistemine tekrar fatura kaydı yapılması gerekmektedir. Medula Sistemi’ne malzemenin alış fiyatı gönderilir, eklentiler sistem tarafından yapılır.
İşlem tarihi 1 Ağustos 2014 ve sonrası ise; 
SUT kodlu olup TUTAR 0 TL olanlar ve Kodsuz malzemeler tutarı :

Özel sağlık hizmet sunucusu için sadece gönderilen KDV, 
Üniversite için : %15 işletme gideri + %1 hazine, 
Kamu için : %15 işletme gideri + %1 hazine +%1 shçek eklenerek hesaplanmaktadır. 
Vakıf hastanelerine herhangi bir ekleme yapılmayacaktır. 
SUT kodlu fiyatı olanlar;
Kamu ve üniversite için : %12 işletme gideri, 
Özel için : gönderilen KDV eklenerek hesaplanmaktadır.
Vakıf hastanelerine herhangi bir ekleme yapılmayacaktır. 

MEDULA Kullanım Kılavuzu Güncel Hali -21.08.2014

Geri