MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-06.05.2013

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-06.05.2013

 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (06.05.2013)" güncellemesi yayımlandı;


Değişen Bölümler


Versiyon                 : 3.1.0
Yayınlanma Tarihi  : 06.05.2013

Değişen Bölümler

2013 SUT’ta yapılan değişikliğe istinaden, hemodiyaliz raporlarının 01.05.2013 tarihi itibari ile süresiz olması sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile;

- Sadece haftalık 3 ve aşağısı olan seanslarda hemodiyaliz raporlarının süresiz olarak kontrolünün yapılması,

- Haftalık seans sayısı 4 ve üzeri olan raporlarda ise, raporun verildiği sağlık hizmet sunucusu tarafından verilmiş olan süre zarfında bu rapor üzerinden işlem yapılmasına izin verilmesi,

- -Haftalık 4 ve üzeri seanslık hemodiyaliz raporunun aktif olduğu süre zarfında hastanın önceden verilmiş olan haftalık 3 seanslık diyaliz raporunun pasiflenmesi,

- Haftalık seans sayısı 4 ve üzeri olan raporun süresinin dolması halinde, aynı kişiye daha önce verilmiş olan haftalık 3 seanslık bir rapor bulunması (birden fazla ise en son verilen rapor üzerinden) halinde bu rapor üzerinden faturalandırma yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Versiyon                 : 3.1.0
Yayınlanma Tarihi  : 30.04.2013

Değişen Bölümler (Revize)

 

-Provizyon tipine “E” alanı eklenmiş olup kapsamı , “3713/21” (3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri)dönülecektir. Bu provizyon tipi katılım payından muaf olup %100 incelenecektir.

-Özel Duruma "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” eklendi. Bu özel durum ya da “0” “Organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta” gönderilmesi durumunda moleküler tetkiklerin ödenmesi sağlandı.

-Özel Duruma "X", "60 dakika altı FTR seansı" eklendi. Gönderilmesi durumunda %50 fiyat dönülecek

-ProvizyonGirisDVO sınıfına istinaiHal alanı eklendi.

ProvizyonTipine "S", "İstisnai Hal" eklendi.

İstisnai hal = “1", "Acil hal"

"2", "İş kazası ile meslek hastalığı"

"3", "Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık"

“4", "Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti"

"5", "Analık hali”

"6", " Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali"

"7", "18 yaş altı çocuklar"

"8", "Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler"

- ProvizyonGirisDVO sınıfına yesilKartSevkEdenTedaviTipi alanı eklendi (HBO ve Hemodiyaliz için)

- ProvizyonGirisDVO sınıfına yesilKartSevkEdenTakipTipi alanı eklendi (yoğun bakım için) 

·         TedaviIslemBilgisiDVO sınıfına evHemodiyaliziRaporBilgisi alanı eklendi. 

·         Tedavi Rapor Turu seçeneklerine 8 = Ev Hemodiyalizi eklendi. 

Yeşil kart e-sevk uygulamasında sevk edilen hastane ve tesis kodu girilmesi için alan açıldı ve 250 karakterlik açıklama yapılması için bölüm eklendi. Bu kısımlarla ilgili giriş zorunluluğu bulunmaktadır.

Özel hastanelerin ve üniversite hastanelerinin yeşil kartlı kişilere e-sevk yapabilmesi için düzenleme yapıldı.

Akkiz immün yetmezlik kapsamında yeşil kartlı kişilerin doğrudan hasta kabulu yapabilmesi için ekteki tanıların gönderilmesi zorunlu hale getirildi. (sgk.gov.tr/Duyurular bölümünden ICD-10 kodları duyurulacaktır.)

SUT eki Ek-2A listesindeki branşların ve diğer branşların ayrıntılı bilgisi sgk.gov.tr/Duyurular bölümünden duyurulacaktır.

Yeşil kartlıların e-sevk işlemi yapılması aşamasında hemodiyaliz branşından sevk yapılabilmesi için tedavi tipi hemodiyaliz eklendi. Hemodiyaliz sevklerinin 3 ay süre ile geçerli olması sağlandı.

Yeşil kartlıların yoğun bakıma sevk edilebilmeleri için takip tipi yoğun bakım eklendi.

Yeşil kartlı kişilerin doğrudan müracaatlarda (özel hastaneler haricinde) tedavi tipi HBO dan tedavi verebilmesi sağlandı.

Diş hekimliği uygulamalarında günübirlik tedavi tipinde hizmet kaydı yapılabilmesi (ortodontik tedavi tipi kapsamı hariç olmak üzere) ek-2Ç listesinde yer alan 405.370 ve/veya Ek-2B listesinde yer alan 551340 işlem kodlarından birisinin gelmesi ve/veya özel durum “Y” gönderilmesi gerekmektedir.

Özel durum 7 (İş kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi) uygulaması 01.05.2013 tarihi itibari ile kaldırılmıştır.

Mayıs 2013 döneminden ekim 2013 dönemine kadar (ekim dahil) faturalandırma süresi 3 ay olarak değiştirilmiştir.

 

 

MEDULA Kullanım Kılavuzu 06.05.2013 için tıklayınız.