MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-03.12.2013

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-03.12.2013
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (03.12.2013)" güncellemesi yayımlandı. 29.11.2013tarihinde yayımlanan kılavuzdaki biyometrik kimlik doğrulama ilgili açıklamalara aşağıda sarı renk ile işaretli açıklamalar eklendi;

Değişen Bölümler


Versiyon                 : 3.1.0
Yayınlanma Tarihi  : 03.12.2013

Değişen Bölümler

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMASI İLE PROVİZYON ALMA SÜRECİ 

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE İLK KAYIT OLUŞTURMA VE KAYIT DOĞRULAMA 

  • Hastaneye yapılan ilk başvuruda, biyometrik yöntemlerle kişinin avuç yada parmak bilgileri kaydı yapılır. Bu işlemi Biyometrik Kimlik Doğrulama firmaları yapacaklardır.Aynı firmalar Hastanın hastaneye sonraki başvurularında (ilk okuma kaydı gerçekleştikten sonraki doğrulama süreci) yani biyometrik kimlik doğrulama süreçlerinde de doğrulama kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.Bu süreçler Biyometrik Kimlik Doğrulama firmaları tarafından yapılacaktır.
  • Hasta kabul sürecinde ise hastanelerin HBYS firmaları tarafından "HastaKabul" yerine"HastaKabulKimlikDogrulama" metodu çağrılacaktır.Bu süreçde HBYS ve Sağlık HizmetSunucularınca takip edilecektir

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA YAPILMAYACAK DURUMLAR 

a. Donör takipleri 
b. Provizyon tipi acil takipler 
c. Branşı 4400 (Acil Tıptakipler (yeşil alan hariç) 
d. Yatarak takipler 
e. Günübirlik takipler 
f. 12 yaş altı,65 yaş üstü kişiler 
g. Özel olmayan tesisler

 

Yukarıda belirtilen özel durumlarda, Biyometrik Kimlik Doğrulaması yapılmadan alınacak takiplerde"HastaKabul" ve "HastaKabulKimlikDogrulama" metodlarının her ikiside kullanılabilecek şekilde değişiklik yapılmıştır. Biyometrik Kimlik Doğrulama yöntemi kullanılarak alınacak takiplerde iseyalnızca "HastaKabulKimlikDogrulama" metodu kullanılacaktır.

 

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMİYLE YAPILACAK SEANSLI İŞLEMLER 

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısının ilk ayaktan başvuru sonrası, muayene,kontrol muayenesi ile ESWL, ESWT, diyaliz (ev hemodiyalizi hariç), fizik tedavi, hiperbarik oksijen tedavisiişlemlerinin her seansında Biyometrik Kimlik Doğrulama yapılması zorunludur.Yapılan seanslı işlemler01.12.2013 tarihinden sonra ise (01.12.2013 tarihinde zorunlu olan özel sağlık hizmet sunucuları) biyometrik kimlik doğrulama yapılmamış ise hizmet kaydına izin verilmeyecektir.

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi ile seanslı işlemler gönderilirken; seanslı işlemeait medulaya kaydettğiniz takip hangi branş ise biyometrik doğrulama yaptığınız branşda aynıolmak zorundadır

Örnek: hastanın medulada kayıtlı NEFROLOJİ branşından takibi varsa, biyometrik doğrulama yaparken alacağınız branş NEFROLOJİ olmak zorunda. Aksi takdirde işlemlerinizde hata alırsınız. 

 

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE PROVİZYON ALMA ESNASINDA YAŞANILAN SORUNLARA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 

   1. BİYOMETRİ FİRMALARI TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER 

  • Biyometrik Yöntemlerle ilk kayıt oluşturma esnasında gönderilen TC kimlik no ve Firma numarasının doğru olması gerekmektedir. Aksi durumda servislerimizden dönen hata kodlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. 

   2. HASTANELER TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER 

  • Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama (ilk kayıt değil) esnasında doğrulama için talep edilen branş bilgisinin provizyon alma esnasında da aynı branş bilgisinin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde doğrulama yapılan branş ile provizyonda gönderilen branş farklı olursa hata vermektedir. 
  • Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama (ilk kayıt değil) esnasında kişi TC bilgisinintesis kodu ve doğrulama yapılan tarihin provizyon alma sürecinde de aynı bilgiler olmaması durumundaprovizyonda hata vermektedir. 

 

 

medula_kullanim_kilavuzu_20131203.pdf (2810363)