MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-02.05.2013

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-02.05.2013

 Sosyal  Güvenlik   Kurumu  Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (02.05.2013)" güncellemesi yayımlanmıştır;

 
Değişen Bölümler


Versiyon                 : 3.1.0
Yayınlanma Tarihi  : 02.05.2013

Değişen Bölümler

 

-Provizyon tipine “E” alanı  eklenmiş olup kapsamı , “3713/21” (3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri)dönülecektir. Bu provizyon tipi katılım payından muaf olup %100 incelenecektir.

 

-Özel Duruma "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” eklendi. Bu özel durum ya da “0” “Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta” gönderilmesi durumunda moleküler tetkiklerin ödenmesi sağlandı.

 

-Özel Duruma "X", "60 dakika altı FTR seansı" eklendi.Gönderilmesi durumunda %50 fiyat dönülecek

 

-ProvizyonGirisDVO sınıfına istinaiHal alanı eklendi.

 

ProvizyonTipine "S", "İstisnai Hal" eklendi.

 

İstisnai hal “1", "Acil hal"

"2", "İş kazası ile meslek hastalığı"

"3", "Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık"

“4", "Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti"

"5", "Analık hali”

"6", " Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali"

"7", "18 yaş altı çocuklar"

"8", "Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler"

 

- ProvizyonGirisDVO sınıfına yesilKartSevkEdenTedaviTipi alanı eklendi (HBO ve Hemodiyaliz için)

 

- ProvizyonGirisDVO sınıfına yesilKartSevkEdenTakipTipi alanı eklendi (yoğun bakım için)

 

 

MEDULA Kullanım Kılavuzu 02.05.2013 için tıklayınız.