MEDULA Kullanım Kılavuzu Güncellendi (22 - 23.08.2012)

MEDULA Kullanım Kılavuzu Güncellendi (22 - 23.08.2012)

  Sosyal   Güvenlik  Kurumu Genel  Sağlık  Sigortası tarafından Medula Web  Servisleri  "MEDULA  Kullanım  Kılavuzu V 3.1.0 (22 - 23.08.2012) " güncellemesi yayımlandı;

 Değişen Bölümler

Versiyon   3.1.0
Yayınlanma Tarihi :  23.08.2012

-2 aya  indirilen   faturalandırma  sürecinin 4  ay  üzerinden yapılabilmesi için özel durumlara "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiş işlem" eklenmiş olup,  başvurudaki  tek bir işlemde dahi bu özel durum seçilirse  faturalandırma  kontrolü 4  ay üzerinden yapılacaktır.

 Versiyon   3.1.0

Yayınlanma Tarihi :  22.08.2012

- Fatura  kayıt metodunda  FaturaGirisDVO  nesnesine trafikKazasiOdemeYuzdesi (int) alanı eklendi. Bu alan dolu gönderildiğinde trafik kazası  faturasının  tutarı % gönderilen alan kadar az dönecektir.
-HizmetKayitGirisDVO 'da tüm işlemleriçin cokluOzelDurum (String[]) alanı eklendi. Aynı işlem için birden çok özel durum gönderilmek istendiğinde bu alan kullanılacaktır.
-Özel hastaneler için dönem sonlandırma esnasında yatak sayısı * 1.1 kota kontrolü yapılacağından özel hastanelerin, il müdürlüğü sağlık tesisi ekranlarından yatak sayılarını girmeleri gerekmektedir.
-Özel hastaneler için dönem sonlandırma esnasında diyaliz makina sayısı * 5 kota kontrolü yapılacağından özel hastanelerin, il müdürlüğü sağlık tesisi ekranlarından diyaliz makina sayılarını girmeleri gerekmektedir.

MEDULA Kullanım Kılavuzu (22 - 23.08.2012) için tıklayınız