Medula Hastane Uygulamasında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Duyuru

Medula Hastane Uygulamasında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

14.04.2014

DUYURU

MEDULA HASTANE HASTA KABUL, FATURA, TEDAVİ RAPOR VE DİŞ TAAHHÜT SÜREÇLERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

Kurumumuz Medula uygulamaları performans iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişen teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımızsürekli güncellenmektedir. Bu bağlamda 2013 Temmuz ayında XML Gateway üzerine alınan Hizmet Kayıt servisi  ile başlatılan süreç hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt servisleri ile devam etmektedir. Hizmet kayıt servisinde uygulanan güvenlik önlemleri buservislerde de uygulanmaya başlamıştır.

Bu kapsamda Medula Hastane hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servislerinin daha etkili ve izlenebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için; servisüzerinde güvenlik ve performans ile ilgili değişiklikler yapılmış, kontroller eklenmiş ve servisler test ortamında yeni adresine taşınmıştır. Servislere erişim yöntemi daha güvenli bir yöntem olan ws-security olarak değiştirilmiş; kullanıcı adı ve şifrelerde değişiklik yapılmamış olup, kullanılmakta olan kullanıcı adı ve şifreleri ile işlem yapılabilmektedir.

Servislerin veri yapısında zorunlu olan ve olmayan alanların belirtilmesi için; servislerin XSD’ sinde de görülebilecek bir dizi açıklama servis XSD’ sine eklenmiştir. Servislerde standardın sağlanması için bütün metotlarda "saglikTesisKodu" parametresi kullanılmıştır. Bu değişikliklerin dışında servislerin genel yapısında, işleyiş mantığında ve çağrım biçiminde bir değişiklik yapılmamıştır. Servislerdeki bu değişikliklere geçiş ve test için ekte gönderilen kullanım kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

Servislerin testi için aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.

1 Hasta Kabul Islemleri

Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/hastaKabulIslemleriWS 

WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/hastaKabulIslemleriWS?wsdl 

2. Fatura Islemleri

Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS 

WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS?wsdl 

3. Rapor Islemleri

Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS 

WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS?wsdl 

4. Taahhüt Islemleri

Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/taahhutIslemleriWS 

WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/taahhutIslemleriWS?wsdl 

Yeni hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt servisine geçiş için son tarih 01 Mayıs 2014 olup, bu tarihe kadar geçiş yapmayan sağlık hizmet sunucularının eski servisleri kullanamayacakları önemle duyurulur.

Konu ile ilgili sorularınızı için: xml@sgk.gov.tr 

Bilgilerinizi rica ederim.