Medula Hastane Uygulamasına Serbest Kodsuz Malzeme Girişi

Medula Hastane Uygulamasına Serbest Kodsuz Malzeme Girişi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Medula Hastane Uygulamasına Serbest Kodsuz Malzeme Girişi hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

23/10/2014

DUYURU

MEDULA HASTANE UYGULAMASINA SERBEST KODSUZ MALZEME GİRİŞİ

22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “SUT ve eki listelerde yer alan veya yer almayan malzemeler, serbest kodsuz olarak MEDULA-Hastane uygulamasına girilemez, girilmesi durumunda hiçbir koşulda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz. Ismarlama tıbbi cihaz kapsamında bulunan tümör rezeksiyon protezi şeklindeki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanmasında ise MEDULA-Hastane sistemi üzerinden faturalandırma şartı aranmayacak olup manuel faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.” hükmü 1/10/2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Bu hüküm ile Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında, alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıylasadece “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünlerin 1/4/2015 tarihine kadar “serbest kodsuz malzeme” olarak MEDULA-Hastane uygulamasına girilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Ancak aşağıda belirtilmiş olan branş/ürün grubu listeleri için bu istisnai durum geçerli olmayıp; bu branş/ürün grubu listeleri kapsamında değerlendirilecek ürünler serbest kodsuz olarak MEDULA-Hastane uygulamasına girilemez, girilmesi durumunda hiçbir koşulda bedelleri Kurumca karşılanmaz.

a) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1),

b) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1),

c) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G),

ç) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H),

d) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I),

e) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J),

f) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K),

g) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L),

ğ) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M),

h) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1),

ı) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2).

i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),

j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),

k) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2),

l) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3),

m) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4),

n) Xenogreft Ürün Grubu (EK-3/N-2),

o) Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3),

ö) Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/R),

p) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/S),

r) Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)

Bilgilerinize önemle rica olunur.