MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET  SUNUCULARININ DİKKATİNE

 DUYURU

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE
 
Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.2. Yatarak Tedavilerde Ödeme başlıklı bölümünün birinci fıkrası   “……..Ancak, EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ve SUT metninde EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler dışında kalan EK-9 Listesindeki işlemler, üçüncü basamak sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri EK-8 veya EK-9 Listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA Sisteminde belirteceklerdir.” uyarınca, 2013 yılı ilk yarısı için üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının MEDULA-hastane sistemi üzerinden faaliyet vermekte oldukları tüm branşlarda, branş bazında SUT eki Ek-8 veya Ek-9 listesi üzerinden faturalandırma yapabilmeleri için düzenleme yapılmıştır. 
 
Bu itibarla, 
Faaliyet göstermekte oldukları branşlar için önceki dönemde fiyatlandırma yöntemi seçmiş olan sağlık hizmet sunucularında;
a) Branşta ödeme yöntem değişikliği yapılmak isteniyor ise, değişiklik istenen her bir branş için   “Tesis tarihçe” başlıklı bölümde “Geçerlilik tarihi”    01.02.2013 olarak girilerek istenen ödeme yöntemi (Ek-8 veya Ek-9) güncellenmelidir.
b) Branş ödeme yönteminde 01.02.2013 tarihi itibari ile değişiklik yapılmaması halinde, bir önceki dönemde belirlenmiş olan ödeme yönteminden faturalandırma yapılmaya devam edecektir.
c) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak yeni hizmet vermeye başlayacak olan veya üçüncü basamağa yükseltilen sağlık hizmet sunucuları için, bu seçimin yapılabilmesi için Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü- Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. 
 
Bu kapsamda yeniden yapılacak  olan tercihler ile ilgili faturalandırma kuralları 01.02.2013 tarihinden itibaren alınan ilk takipler kapsamında uygulamaya alınacaktır.
Branş bazlı seçim işlemlerinin 31.01.2013 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekmektedir. 
Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.