MEDULA-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine

MEDULA-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel  Sağlık   Sigortası  Genel Müdürlüğü 

20/05/2013 

DUYURU 

MEDULA –HASTANE SİSTEMİNİ  KULLANMAKTA  OLAN TÜM  SAĞLIK  HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

 

Bilindiği üzere, 01.05.2013 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olan 2013 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.D-1 “Hemodiyaliz Tedavileri” başlıklı bölümünün 4. Fıkrasında yer alan, 

“Hemodiyaliz uygulamasına yönelik raporlar süre belirtilmeden ayrı düzenlenecek, raporlarda süre belirtilmiş ise bu süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak öngörülen seans sayısının değişmesi durumunda yeniden rapor düzenlenecektir.” 

hükmü uyarınca, MEDULA hastane sisteminde yapılan en son düzenlemeye istinaden, 

·  Haftalık 3 veya altında yer alan seans sayısına sahip hemodiyaliz raporlarının bitiş tarihleri dikkate alınmamaya başlanmıştır.

·  Haftalık 4 veya üstünde yer alan seans sayısına sahip hemodiyaliz raporlarının sisteme girilmesi halinde, kişiye belirtilen rapor süresi kapsamında bu rapor üzerinden hemodiyaliz tedavisi verilmesi,

·  Haftalık 4 veya üstünde yer alan seans sayısına sahip hemodiyaliz raporlarının süresinin bitiminden itibaren, sistem tarafından kişi adına düzenlenerek sisteme girilmiş olan başka bir haftalık 3 veya altında yer alan hemodiyaliz raporu varsa (birden fazla olması halinde en son sisteme girilen rapor üzerinden) bu rapor üzerinden hemodiyaliz tedavisi verilmesi, 

sağlanmıştır. 

Ancak, uygulama devreye alındıktan sonra, Kurumumuz kapsamındaki hemodiyaliz tedavisi görmekte olan kişiler adına düzenlenmiş olan yersiz raporların sisteme girilmiş olması sebebiyle, oluşabilecek hasta mağduriyetinin de önlenebilmesi için; 

·  MEDULA-hastane sistemi inceleme ekranında yer alan sisteme girilmiş olan hemodiyaliz raporlarının rapor fotokopisi ile karşılaştırılmasına yönelik uyarı kaldırılmış olup, 01.05.2013 tarihi itibari ile hemodiyaliz raporlarının incelenmesinde sisteme girilmiş olan rapor bilgileri yeterli olarak kabul edilecek olup, rapor fotokopisi istenmesine gerek bulunmamaktadır.

·  Kurumumuz kapsamındaki kişiler adına girilmiş olan ve bu kişilerin alacağı tedaviyi olumsuz olarak etkileyebilecek olan hemodiyaliz raporlarının, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğündeki yetkili personel tarafından pasiflenebilmesi için bu kişilere yetki verilmiştir. 

Konuyla ilgili tüm sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.