MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE 14.09.2012

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET  SUNUCULARININ DİKKATİNE 14.09.2012

 Kurumumuz web sayfasında 05.09.2012 tarihinde “Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta 

Olan Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlığı ile yayımlanmış olan duyuruda; 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden, 
a) SUT eki Ek-8 listesinde belirtilmiş olan A, B, C grubu ameliyat ve girişimlerin tümünün, 
b) D ve E grubu ameliyat ve girişimler için duyurumuz ekinde yer alan işlemlerin, anestezi 
ve reanimasyon uzman hekimi eşliğinde yapılması gerekliliği bildirilmişti. 
Duyurumuzun  yayımlanmasından sonra, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından duyurumuz ekinde yer alan liste içeriğine istinaden yapılan değerlendirme 
sonucunda, 530.020, 530.060, 550.070, 550.360, 600.060, 600.370, 600.590, 600.730, 
602.980, 608.370, 611.320, 611.960, 614.490, 618.640, 618.641, 618.642, 618.890, 
618.990, 619.560, 619.760 ve 620.241 işlem kodlarının adı geçen duyuru ekinde yer alan 
listeden çıkartılarak uygulamaya alınmasına karar verilmişti.
Ancak, yeni listeye istinaden uygulamanın yapılmasına rağmen konuya ilişkin olarak 
yaşanmakta olan sorunlar göz önünde bulundurularak, Kurumumuzca yapılan görüşmeler 
sonrasında mevcut listenin Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmesine karar verilmiş 
olup,  bu değerlendirme sonuçlanıncaya kadar da uygulamanın ertelenmesine karar 
verilmiştir. 
Tüm sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.
Geri