Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine

Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

DUYURU

17.08.2012

 

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

 

Konu: 1. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları

         2. Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimleri Hakkında

1. Bilindiği üzere, MEDULA-hastane sisteminde 2010/124 sayılı Genelge kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmet sunucularınca yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için uygulanmakta olan kotalar bu genelgenin son paragrafında belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenmiştir. Ancak, 2012 yılı Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alınmasına Dair Sözleşmesine istinaden, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin çalışma saatlerinin haftalık olarak sisteme girilmeye başlanması sebebiyle, yukarıda belirtilen genelgede belirtilen 10 seanslık ve 80 seanslık kontrollerde düzenleme yapılmasına gerek duyulmuştur.

Konuyla ilgili olarak MEDULA-hastane sisteminde Yapılan düzenlemeye istinaden;

Bir hekimin günlük çalışma saati 8 saat ise günde 80 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden ve 16 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızlı olan işlemlerden yapılabilmekte iken, bu kurallar hekimlerin haftalık çalışma saatlerine istinaden uyarlanmıştır. (Örn. Bir hekimin haftalık çalışma saati 40 saat ise, o hafta bu hekim üzerinden 400 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden ve 80 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızlı olan işlemlerden Kurumumuza fatura düzenleyebilmesine izin verilmektedir). Kontroller haftalık yapılacak olup, hekimin çalışmadığı günlerde veya çalıştığı saatten fazla fizik tedavi ve rehabilitasyon işleminin Kurumumuza fatura edilmesi gibi usulsüz durumların tespiti halinde sağlık hizmet sunucuları yaptıkları usulsüzlüklerden sorumlu olacaklardır.

 

2. Kurumumuzca, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden,

a) SUT eki Ek-8 listesinde belirtilmiş olan tüm A, B, C grubu ameliyat ve girişimlerin tümünde,

b) D ve E grubu duyurumuz ekinde yer alan işlemlerin,

anestezi ve reanimasyon uzman hekimi eşliğinde yapılması gerekliliği bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, MEDULA-hastane sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen işlemler ve bu işlemlerin (SUT eki Ek-9 listesinde yer alan karşılıklarında da olmak üzere), Kurumumuza fatura edilebilmesi için MEDULA-hastane sistemi üzerinden anestezi ve reanimasyon uzman hekimi bilgisinin girilmesi gerekmekte olup, 03.09.2012 tarihinden itibaren konuya ilişkin uygulama sistemde başlayacaktır.

 

Tüm sağlık hizmet sunucularına ileride yaşanabilecek olumsuz durumların engellenebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri amacıyla önemle duyurulur.

 

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı İrtibat :M.Şener İSKENDEROĞLU Eczacı E-posta :gsssaglikhizmet@sgk.gov.tr Telefon:(312) 2078718 Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

 

Geri