MEDULA HASTANE KULLANICILARININ DİKKATİNE

MEDULA HASTANE KULLANICILARININ DİKKATİNE

 Medula Hastane kullanıcılarına yönelik olarak sistemde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Ancak bu yapılan değişikliklerin Sağlık Hizmet sunucuları tarafından tam olarak anlaşılabilmesi 
için duyuru yapılması gereği duyulmuştur. Buna göre 01.09.2012 tarihinden itibaren ‘Firma 
Tanımlayıcı Numarası’nın sistem üzerinden MEDULA ‘ya gönderilmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. MEDULA ’ya gönderilecek olan ‘Firma Tanımlayıcı Numarası’ Bayi firma 
tanımlayıcı numarası olmayıp, firmaları sistem üzerinden Bayi olarak yetkilendiren  ve 
Ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olduğu firma 
tanımlayıcı numarasıdır. 
         Bu nedenle 01.09.2012 tarihinden itibaren Hizmet sunucuları Tıbbi Malzemeleri 
faturalandırırken TİTUBB sisteminde ürünün kayıtlı olduğu Ana firmanın firma tanımlayıcı 
numarasını temin ederek, MEDULA sistemine göndermesi gerekmektedir.