Medula hastane kullanıcılarının dikkatine duyuru

Medula hastane kullanıcılarının dikkatine duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula hastane kullanıcılarının dikkatine duyuru yayımlandı;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

07.08.2013 

DUYURU
 

MEDULA HASTANE KULLANICILARININ DİKKATİNE 

Sağlık uygulama Tebliği (SUT) 3.1.3. maddesinde ‘….(7) SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. ’hükmü yer almaktadır. Yine SUT 3.2.1.A-1 maddesinde - Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında;‘….. (2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır.’ denilmektedir. Bu madde hükmü gereğince MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden tıbbi malzeme faturalandırması yapan Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularının SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler (kodsuz malzeme) veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler için KDV hariç fiyat ve KDV bilgisini sisteme girmek suretiyle hizmet kaydını gerçekleştirmesi gerekmektedir. KDV hariç fiyat bilgisi girilen bu tür malzemelere gönderilmiş oran doğrultusunda KDV ve %15 İşletme gideri ,%1 SHÇEK kesintisi,%1 Hazine payı otomatik olarak eklenerek MEDULA sistemi tarafından ekli fiyat dönülmektedir. İlgili sağlık hizmet sunucularının faturalama işlemleri esnasında bu uygulamalara dikkat etmesi hususunda; 

Bilgilerinizi rica ederim.

DUYURUNUN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ