MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN 3. BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN 3. BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU

 MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN 3. BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE!

 Bilindiği üzere, 21.01.2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ’e istinaden, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.2. “Yatarak Tedavilerde Ödeme” Başlıklı bölümü “…….Ancak, EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ve SUT metninde EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler dışında kalan EK-9 Listesindeki işlemler, üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-8 Listesinden de fatura edilebilir. Üçüncü basamak sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri EK-8 veya EK-9 Listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA Sisteminde belirteceklerdir.” Hükmü doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

 Bu kapsamda, Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının yatarak hastalara verecekleri sağlık hizmetlerinden, yanında (*) işareti olmayan işlemleri EK-8 veya EK-9 Listelerinden hangisini esas alarak faturalandıracaklarına ilişkin tercihlerini bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine 03.02.2012 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

 Kurumumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerince yönetilmekte olan MEDULA-Hastane Sistemi Sözleşme ekranlarında gerekli düzenleme 01.02.2012 tarihi itibari ile yapılmış olup, Merkezdeki yetkili personel tarafından yazılı veya faks ile bildirilmiş olan faturalandırma yöntemi ivedilikle sözleşme ekranındaki yeni eklenen bölüme kaydedilecek olup, işlenmiş olan faturalandırma yöntemi 01.Temmuz 2012 tarihine kadar değiştirilmeyecektir.

 Kurumumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde bu kayıt işlemleri esnasında oluşabilecek yoğunluklar göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen beyanı 10.02.2012 tarihi mesai saati sonuna kadar sözleşme ekranında kaydedilmemiş olan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularının MEDULA-hastane sistemi üzerinden hizmet kayıt yapmaları sistemsel olarak engellenecektir.

Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca 03.02.2012 tarihinden sonra gerekli beyanın yapılması halinde, beyan hangi tarihte yapılırsa yapılsın uygulama 01.02.2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. (Örn. sağlık hizmet sunucusu ilgili SSGM’ye 15.02.2012 tarihinde beyanını yapar ve bu tarihte sisteme kayıt işlemi yapılır ise, bu tesis MEDULA-hastane sistemi üzerinden 11.02.2012- 15.02.2012 tarihleri arasında hizmet kayıt işlemi yapamayacak ve yaptığı beyana istinaden uygulama 01.02.2012 tarihi itibari ile uygulamaya alınacaktır.)

İlgili Sağlık Hizmet Sunucularına önemle duyurulur.