Medula Sistem Kesintisi İle Alakalı Duyuru Yayınlanmıştır

Medula Sistem Kesintisi İle Alakalı Duyuru Yayınlanmıştır

 SGK Tarafından Yayınlanan Duyuru Şu Şekildedir.

TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE
Sosyal Sigortalar veri tabanında daha iyi hizmet verebilmek için yapılacak olan bakım işlemleri nedeniyle 25 Aralık 2011 tarihinde saat 00:00-07:00 saatleri arasında sistem kesintisi yapılacaktır.
 
25 Aralık 2011 Pazar günü 00.00-07.00 saatleri arasında 7 saat süre ile MEDULA Uygulamalarının (MEDULA Hastane, MEDULA Eczane ve MEDULA Optik) hizmet veremeyeceği ve sağlık hizmet sunucularınca belirtilen tarihlerde Sağlık Uygulama Tebliği'nin “MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlıklı 3.1.3.B maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.
 
Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3.B maddesinde; “(1)Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde,tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca yine Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1 inci maddesinde “...Ayrıca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen sağlık hizmet bedellerinin manüel olarak fatura edilebileceği” belirtilmiştir.
 
Bu bağlamda yukarıda belirtilen tarihlerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü bulundukları kişilere sağlık hizmeti sunucularınca (Hastane, Eczane, Optik) sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması gerekmektedir. Sunulan sağlık hizmetlerine ait tedavi bedellerinin öncelikle sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden gönderilmesi, ancak bunun çeşitli nedenlerle mümkün olmaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi” başlıklı 9.2.1 inci maddesine göre manüel olarak fatura edilebilecektir.
 
ECZANELER ĠÇĠN ĠLAVE AÇIKLAMALAR
25 Aralık 2011 tarihinde saat 00:00-07:00’arasında;
 Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katılım payının (2 TL ve 3 TL) eczane tarafından tahsil edilecektir.
 Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.
 Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.
 Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından hastadan elden tahsil edilecektir.
 Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.
 Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.
 Eczaneler tarafından kesinti süresince karşılanan reçeteler, sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir. Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan,
1. MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler,
2. MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek), Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manüel olarak fatura edilebilecektir.
MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için MEDULA Eczane uygulamasından "Deneme" çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da MEDULA Eczane uygulamasında yer alan "Manuel Reçete Giriş" menüsünden İTS'ye bildirilecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Geri