Medula Kullanım Klavuzu Güncellendi 29.03.2012

Medula Kullanım Klavuzu Güncellendi 29.03.2012

 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web  Servisleri  "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (29.03.2012) " güncellemesi yayımlanmıştır.

Değişen Bölümler

Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 29.03.2012

02.04.2012  tarihinde  devreye alınacak olan yeşil  kart  sevk uygulaması ile ilgili değişiklikler test ortamında yayınlanmıştır.

1.) Ozel durum  bilgisine  yeşil  kart  sevk ile ilgili  yeni  alanlar eklenmiştir

"G", "Yeşil kartlı hastane içi sevk."

"H", "Tedavi veya  kontrol amaçlı çağrı."

"I", "Yeşil kart sevkli devam eden tedavi."

“J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Yeşil kartlı hastane içi sevk."

“K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı."

“L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var Yeşil kart sevkli devam eden tedavi."

“M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Yeşil kartlı hastane içi sevk."

“N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı."

“O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok Yeşil kart sevkli devam eden tedavi."

2.) Provizyon GirisDVO’ya yesil Kart Sevk Eden Tesis Kodu alanı eklenmiştir. Bu alana girilecek tesis kodu yardımcı servisler saglikTesisiAra metodu aracılığı ile hastane adından sorgulanabilecektir.

3.) Sevk Bildir metodunda sevk Bildir Giris DVO’ya yesi Kart Sevk Edilen Brans Kodu alanı eklenmiştir.

4.) Fatura kayıt servisine yeşil kart sevk edilen branş bilgisi eklenmiş ve hasta kabul 

 

 GÜNCEL MEDULA KULLANIM KLAVUZU 29.03.2012