Medula Eczane Provizyon Sistemi Kesintisi Hakkında Duyuru - 24.02.2012

Medula Eczane Provizyon Sistemi Kesintisi Hakkında Duyuru - 24.02.2012

 

 

 

 

T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

24.02.2012

 

 

DUYURU

  

TÜM ECZACILARIN DİKKATİNE

 

 

 

 

25 Şubat 2012 Cumartesi günü 21.30 saatinden itibaren 6  saat  süre ile MEDULA uygulamaları (MEDULA Eczane)  hizmet  veremeyeceğinden eczanelerce belirtilen tarihlerde Sağlık  Uygulama Tebliği'nin “MEDULA  sisteminden  kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlıklı3.1.3.B maddesine göre  işlem  yapılması gerekmektedir.

 

Sağlık  Uygulama  Tebliği’nin 3.1.3.B maddesinde; “(1)Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde,tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca yine Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1 inci maddesinde “...Ayrıca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen sağlık hizmet bedellerinin manüel olarak fatura edilebileceği” belirtilmiştir.

 

Bu bağlamda yukarıda belirtilen tarihlerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü bulundukları kişilere sağlık hizmeti sunucularınca (Eczane) sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması gerekmektedir. Sunulan sağlık hizmetlerine ait tedavi bedellerinin öncelikle sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden gönderilmesi, ancak bunun çeşitli nedenlerle mümkün olmaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi” başlıklı9.2.1 inci maddesine göre manüel olarak fatura edilmesi gerekmektedir.

 

ECZANELER İÇİN İLAVE AÇIKLAMALAR

 

25 Şubat 2012 tarihinde saat 21:30 dan itibaren 6 saat süre ile;

 

·       Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katılım payı (2 TL ve 3 TL) eczane tarafından tahsil edilecektir.

·       Çalışan kişilerden alınacak olan % 20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.

·       Emeklilerden alınacak olan % 10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.

·      Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından hastadan elden tahsil edilecektir.

·      Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.

·      Reçeteye eklenen karekodlarıİTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

· Eczaneler tarafından  kesinti süresince karşılanan  reçeteler, sistem çalışır hale geldikten   sonra  MEDULA  sistemi   üzerinden   Kuruma   fatura   edilecektir. Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan,

 

1. MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler,

2. MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek),

 

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manüel olarak fatura edilebilecektir.

 

MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için MEDULA Eczane uygulamasından "Deneme" çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da MEDULA Eczane uygulamasında yer alan "Manuel Reçete Giriş" menüsünden İTS'ye bildirilecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.