Mart 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru

Mart 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru

Mart 2014’te Hastanelerin TİG Verisi Hakkında Duyuru !!!

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiylemümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan Kamu, Özel  ve Üniversite hastanelerinin Mart 2014 Dönemi TİG sisteminegönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. 


KAMU HASTANELERİNDE TİG VERİSİ GÖNDERME DURUMU

ÖZEL HASTANELERDE TİG VERİSİ GÖNDERME DURUMU

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE TİG VERİSİ GÖNDERME DURUMU

 

Not:

1) Tabloda verilen sayılar, Mart 2014 Dönemi içerisinde Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİGsistemine gönderdikleri verileri göstermektedir.

2) Yatan Hasta Sayısı Mart 2014 Dönemi içerisinde yatışı yapılan hastalarda bir gün ve üzeri yatış günü olan grubu göstermektedir.

3) Günübirlik Hasta Sayısı; Mart 2014 Dönemi içerisinde yapılan sıfır günlük yatışlar ve sisteme günübirlik olarak kaydedilen hasta gruplarını göstermektedir.

 

 
Geri