Kayıt Tescil Sistemi'ne ait duyuru

Kayıt Tescil Sistemi'ne ait duyuru

 Sağlık Bakanlığı  Sağlık  Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından  Kayıt  Tescil Sistemine ait duyuru yayımlanmıştır;

 

" Sağlık  Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 2012/28 sayılı 12.06.2012 tarihinde yayımlanan genelgesinin 2. ve 5. maddelerine istinaden 2013 yılı için ön  kayıt  süresi 15.01. 2013  tarihine kadar alınacaktır.  Yazılım  erişim kodu üretiğimiz firmalarımız da kod üretim tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde e-devlet kapısından belgelerini  yüklemelidir . Bununla birlikte söz konusu genelgenin 12. ve 17. maddelerinde belirtildiği üzere mevzuata aykırılık olduğu durumlarda, ilgili firmaların  yazılım  erişim kodları geçici ya da süresiz olarak iptal edilecektir. Firmaların kendi tarafından kaydedilen bilgilerde  değişiklik  olması halinde de bu  değişikliği 7 takvim günü içerisinde sisteme yansıtmaları gerekmektedir. Konu hakkında hassasiyet gösterilmesi hususu ilgililerden rica olunur. "