Kısmi Branş Sözleşmeli Vakıf Üniversiteleri Zeyilname-2

Kısmi Branş Sözleşmeli Vakıf Üniversiteleri Zeyilname-2

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


…/…/2014


DUYURU
KURUM İLE KISMİ BRANŞ/SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ BULUNAN
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Vakıf Üniversiteleri Arasında Kısmi Branş/Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-2 duyuru ekinde yer almaktadır.


Kurum ile kısmi branş/sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi bulunan Vakıf üniversitelerinin rektörlüklerince yayımlanma tarihini takip eden 15 (onbeş) iş günü içinde Zeyilname-2’nin 2 (iki) nüsha imzalanarak sözleşmenin yürütümünden sorumlu Kurumumuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine iletilmesi ve 15. (onbeşinci) iş gününün bitimini izleyen ilk iş gününden başlayacak 30 (otuz) gün içerisinde de tavan dahilinde belirledikleri ilave ücretleri Kuruma bildirmeleri gerekmekte olup, aksi halde sözleşmenin (12.1.) numaralı maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

 

ZEYİLNAME İÇİN TIKLAYINIZ