İstirahat raporlarının düzenlenmesi hakkında sağlık hizmet sunucularına önemli duyuru

İstirahat raporlarının düzenlenmesi hakkında sağlık hizmet sunucularına önemli duyuru

 T.C. 

SOSYAL   GÜVENLİK   KURUMU  BAŞKANLIĞI 

Emeklilik  Hizmetleri   Genel Müdürlüğü

DUYURU

SAĞLIK   HİZMET  SUNUCULARINA ÖNEMLE DUYURULUR !

5510  sayılı   Sosyal  Sigortalar ve Genel  Sağlık  Sigortası Kanunu’na veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik  kanunlarına göre aylık alıp aynı zamanda çalışan kişiler, genel sağlık sigortası açısından aylık aldığı kapsamdan genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu durumdaki sigortalılar rahatsızlıkları nedeniyle sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında, bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı aylık aldıkları kapsam üzerinden sağlandığından söz konusu sigortalılara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolundan verilmesi gereken istirahat raporlarının düzenlenmesinde sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda olup, istirahat raporu düzenlenemeyen sigortalılar için, yazılım firmaları aracılığı ile MEDULA sistemine entegrasyonu sağlanan provizyon ekranlarında web servis aracılığı ile yine MEDULA sisteminde“İş Göremezlik” seçeneğinin işaretlenmesi halinde istirahat raporlarının düzenlenmesi mümkün olacaktır.

Bu şekilde istirahat raporu düzenlenen sigortalılar için muayene katılım payı ve eczane katılım payı hak sahibi olarak aylık veya gelir aldığı kapsamdan tahakkuk etmekte, istirahat raporları ise sigortalı olarak çalıştığı kapsam üzerinden sorunsuz bir şekilde Kurum veri tabanına kayıt edilmektedir.

Hastane ve diğer ilgililere önemle duyurulur.