İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite  ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN
KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan insan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamına giren merkezlerde, yürütülecek faaliyetin niteliğine göre diğer nitelikleri Bakanlıkça belirlenmek ve en az iki yılı merkezin faaliyet yürüteceği alanda olmak üzere toplam beş yıllıksektör tecrübesine sahip olan; tıp fakültesi mezunları ile üniversitelerin eczacılık ve biyolojik bilimler alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olanlardan merkezin faaliyeti ile ilgili alanda doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olanlar merkezde tam günçalışmak kaydıyla merkez sorumlusu olarak atanır.”

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2010

27742