İlaç başvuruları hakkında duyuru

İlaç başvuruları hakkında duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


15.05.2014


DUYURU

İLAÇ BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliğinin, “4.4. İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı maddesinin 4.4.1. işaretli alt maddesinde tanımlı bulunan iskonto oranlarının üzerindeki iskonto talepleri, firmalarca tam sayı olarak verilecek olup, yönerge ve eki kılavuz doğrultusunda yapılacak tüm başvurularda uygulama bu şekilde olacaktır.

Bundan böyle; ondalıklı rakam şeklinde verilen özel iskonto talepleri, ayrıca firmasına bildirim yapılmadan, ondalıklı olmayacak şekilde bir üst rakama yuvarlanarak tam sayı halinde değerlendirilecektir. 

Uygulama, değerlendirmesi devam eden tüm başvurular için de geçerli olup, başvuru takvimi sona ermiş olan 2014/1 ve başvuru takvimi devam eden2014/2 Dönem için başvurusu bulunan ilaçlara ait ondalıklı rakam şeklinde verilmiş özel iskontolar da bu uygulama kapsamında Kurumumuzca res’endüzenlenecektir.

Ancak, düzenlenmiş iskonto oranı ile ilgili firmalar tarafından yapılmak istenen geri bildirimler 30/05/2014 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.