İŞVERENLERİN E-POSTA ADRESLERİNİ KURUMA BİLDİRMELERİ HAKKINDA DUYURU

İŞVERENLERİN E-POSTA ADRESLERİNİ KURUMA BİLDİRMELERİ HAKKINDA DUYURU

             Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu  Genelgenin  “B) İşveren Modülü  başlıklı bölümünde; “çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir.

E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini  Kuruma bildirmeleri gerekmektedir.  İşverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine yer verilmiştir.

Anılan Genelgede belirtilen tarih 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

GENELGENİN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Geri