İşverenlerin dikkatine önemli duyuru

İşverenlerin dikkatine önemli duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından İşverenlerin dikkatine önemli duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
DUYURU

12.11.2014

İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

5510 sayılı kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilememektedirler.

Söz konusu hüküm gereğince, 12/11/2014 tarihinden itibaren Kurumumuz işyeri bildirgesi kayıtları ve Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) kayıtları sorgulanarak gerçek kişi vergi mükelleflerinin kendilerine ait işyerinden bildirim yapmalarına imkan verilmeyecektir.

Uygulama daha sonra tüzel kişiler ve şirket ortakları yönünden de yapılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.