İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Çalışma ve  Sosyal Güvenlik  Bakanlığından:


İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİNE  İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve  Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde  yer  alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanı yürütür.

EK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ


 

Geri