Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyonları İle İlgili Duyuru

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyonları İle İlgili Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyonları İle İlgili duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

07/11/2014

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ENDİKASYONLARI İLE İLGİLİ

DUYURU

Bilindiği üzere; Hematopoetik kök hücre naklinin uygulanacağı endikasyonlar 01/04/2014 tarihinde Kurumumuz web sayfasından duyurulmuş iken bu defaSağlık Bakanlığınca söz konusu endikasyonlar yeniden güncellenerek Bakanlığın https://organ.saglik.gov.tr/internet adresinde  24/09/2014 tarihinde yayımlanmıştır.

24/09/2014 tarihinden itibaren Hematopoetik kök hücre nakillerinde uygulamanın listelerde bildirilen tanı, ICD-10 kodu, hastalık evreleri ve açıklamalarda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılması ve Ayrıca Hematopoetik kök hücre naklinin uygulanacağı endikasyonlar ile ilgili revizyonların Sağlık  Bakanlığının web sitesinden takip edilmesi hususunda,

Bilginizi rica ederim.