"Hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yapılarak vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi" Hakkında Yasa Değişikliği

"Hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yapılarak vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi" Hakkında Yasa Değişikliği

"Hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yapılarak vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi" Hakkında Yasa Değişikliği

 


TBMM’nin 4 Nisan 2015 tarihli oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri ile; 

  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları sözleşmeyle çalıştırdıkları veya aralarında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmayan hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedeli SGK tarafından karşılanabilmesi, 
  • Ayrıca serbest meslek makbuzu veya fatura karşılığında özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet veren hekimlerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları,

 

kabul edilmiştir.