Hatalı Faturalandırılan İşlem, Malzeme ve İlaçlar hakkında duyuru

Hatalı Faturalandırılan İşlem, Malzeme ve İlaçlar hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce, hatalı faturalandırıldığı tespit edilen işlem, malzeme ve ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 96773357/045.99/467        13.04.2015
Konu: Sağlık Hizmetleri

İlgi:  a) SGK   Genel   Sağlık   Sigortası   Genel   Müdürlüğünün    03.03.2015   tarihli   ve 53035401/3559884 sayılı  yazısı.

        b) SGK   Genel    Sağlık   Sigortası   Genel    Müdürlüğünün     18.03.2015    tarihli   ve 53035401/4.392.286 sayılı yazısı.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün ilgi (a) ve (b) yazılarında aşağıdaki hususların tespit edildiği Kurum Başkanlığımıza bildirilmiştir:

1. Kemik iliği nakli yapılan hastalara ait paket fiyat içerisinde olması gerekirken nakil öncesi 15 gün ve nakil sonrası 60 günlük sürede SGK'ya işlem/malzeme/ilaç faturalandırıldığı.

2. SUT'un 2.2.1.B-3  maddesi olan "Evde sağlık hizmetleri bedelleri hizmet hasına ödeme yöntemi ile SUT eki Ek-2/B ve Ek-2/Ç listeleri esas alınarak faturalandırılır" düzenlemesine aykırı olarak 2013 yılında sağlık tesislerimiz tarafından SUT eki Ek-2/A ve Ek-2/C listeleri esas alınarak SGK'ya faturalandırıldığı.

3- SUT eki "Tanıya dayalı  işlem puan listesi (Ek-2/C)”inde P614140 kodlu "vertebroplasti" işleminin açıklama bölümünde. "SUT 3.1.4. numaralı maddesi uygulanmaz. Tüm malzemeler dahil. En fazla 2 seviyefaturalandırılır" şeklinde düzenlemeye yer verildiği halde bu işlem için kullanılan malzemelerin ayrıca Medula sistemi üzerinden SGK'ya faturalandırıldığı.

Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde  yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak doğru faturalandırma işlemi yapılması için bağlı sağlık tesislerinizin bilgilendirilmesini ve hatalı faturalandırmaların engellenmesi için Genel Sekreterliğinizce gerekli tedbirlerin alınmasını önemle.

Rica  ederim.

Uzm.Dr. Zafer Çukurova
Kurum Başkanı

 

DAĞITIM:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı