Hatalı tıbbi malzeme faturalandırılması hakkında önemli duyuru

Hatalı tıbbi malzeme faturalandırılması hakkında önemli duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi malzeme  faturalandırılması hakkında önemli duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

30/01/2015

DUYURU

HATALI TIBBİ MALZEME FATURALANDIRILMASI HK

SUT eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde SUT kodu ve alan tanımı ile birlikte bulunan ve yatarak tedavilerde kullanılan bir kısım tıbbi malzemelerle ilgili olarak bazısağlık hizmeti sunucularınca;

“SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA-Hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.” hükmü ile

“Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.” hükmünün göz ardı edildiği ve

SUT eki EK-3 listelerinde SUT kodu ve alan tanımı bulunmasına rağmen alan tanımı niteliklerine haiz olmayacak şekilde başka ürünlerin MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza faturalandırıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kurumumuza hatalı faturalandırıldığı tespit edilen tıbbi malzeme SUT kodları ve alan tanımları aşağıda belirtilmektedir.

1.1 SUT eki EK-3/E-1 “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” listesinde;

102.790

Servikal Korpektomi Kafes,  Rigid, Titanyum, Mesh

102.795

Servikal Korpektomi Kafes,  Rigid, Titanyum, Blok

102.800

Servikal Korpektomi  Kafes, Distractable, Titanyum

102.801

Servikal Korpektomi  Kafes, Distractable, Titanyum, Plaklı

102.805

Servikal Korpektomi  Kafes, Distractable, Peek

102.810

Servikal Korpektomi  Kafes, Distractable, Peek, Plaklı

102.695

Servikal İnterbody Kafes,  Rigid, Titanyum, Mesh

102.696

Servikal İnterbody Kafes, Distractable/Expandable,  Titanyum

102.700

Servikal İnterbody Kafes, Rigid,  Peek, Standart

102.701

Servikal İnterbody Kafes Distractable/Expandable  Peek

102.705

Servikal İnterbody Kafes,  Rigid, Karbon, Standart

102.706

Servikal İnterbody Kafes Distractable/Expandable  Karbon

102.710

Servikal İnterbody Kafes,  Rigid, Titanyum, Blok

102.715

Servikal İnterbody Kafesr, Rigid,  Peek, Korpus Plaklı

102.716

Servikal İnterbody Kafes, Sıfır Profilli Kilitli Plak Peek-Titanyum

102.720

Servikal İnterbody Kafes, Rigid,  Peek, Titanyum Bıçaklı

103.104

Servikal Füzyon İmpiantı ( Servikal İnterbody Kafes, Rigid, Peek, Standart,Sentetik Greftli )

102.990

Servikal Anterior Disk Protezi,  Komple Cocr + Polietilen, Bioaktif Kaplama

102.995

Servikal Anterior Disk Protezi,  Komple Cocr + Polietilen, Por Kaplama

103.000

Servikal Anterior Disk Protezi,  Komple Metal On Metal

103.005

Servikal Anterior Disk Protezi,  Komple Elastik Blok, Silikon Elastomer

103.010

Servikal Anterior Disk Protezi,  Komple Titanyum

103.015

Servikal Anterior Disk Protezi,  Cocr, Korpektomi Modeli Komple

103.020

Servikal Anterior Disk Protezi,  Metal On Metal, Metal-Metal Komple

103.025

Servikal Anterior Disk Protezi,  Cocr + Polietilen, Poly İnsert İle Birlikte Komple

103.030

Servikal Anterior Disk Protezi,  Peek, Poly İnsert İle Birlikte, İnferior/Superior Plaklar Ve Sabitleme Vidaları İle Set

103.031

Servikal Anterior Disk  Protezi, Titanyum + Polietilen, Por Kaplama Komple

102.785

Lomber İnterbody Kafes,  Rigid, Allogreft, Plif

103.065

Lomber Epidural Diskektomi,  Guide Kateteri

103.070

Lomber Epidural Diskektomi,  Girişim İğnesi

1.2. SUT eki EK-3/N-1 “Allogreft Ürün Grubu” listesinde tanımlı bulunan  allogreftler;

1.3. SUT eki EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”  listesinde;

KV1149

Radyofrekans Cerrahi Ablasyon  Probu

1.4. SUT eki EK-3/F-2 “Ortopedi Ve Travmatoloji Branşı Artroskopi Ve  Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” listesinde;

AE1961

Hücresiz Kıkırdak Matriksleri  (Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Üç Katlı Matriksler)

AE1971

Hücresiz Kıkırdak Matriksleri ( Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Matriksler, Kollajen Bazlı)

AE1981

Hücresiz Kıkırdak Matriksleri ( Kemik Ve Kıkırdak Büyümesi İçin Ayrı Özellikte Matriksler, Hyalüronik Asit Bazlı)

AE1982

Hücresiz Kıkırdak Matriksleri ( rı Özellikte Matriksler, Chitosan Bazlı)

1.5. SUT eki EK-3/T “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi  Malzemeler” listesinde;

AN1260

Disposable Eksternal Soğutma  Pedleri (Erişkin)

Bu kapsamda, Kurumumuz mevzuatına aykırı olarak MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza fatura edilen tutarlar yersiz ödeme ve Kurum zararı olarak değerlendirilerek gerekli kesinti işlemleri yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin amir hükümleri göz ardı edilerek yapılan hatalı işlemler hakkında gerekli idari, mali ve hukuki işlemler kararlılıkla ve hızlıca sürdürülmektedir.

Bilgilerinize önemle rica olunur.