Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


03.09.2014


DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN
DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2014/1 inci Dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 30.08.2014 tarihli, 29104 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık UygulamaTebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 06.09.2014’ dür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL
Genel Müdür

EK-1: Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar
Listesinde Yapılan Düzenlemeler

 

Duyurunun eki için tıklayınız