Hasta Kabul, Fatura, Tedavi Rapor ve Diş Taahhüt Süreçlerinde Yapılacak Değişiklik Hakkında Duyuru

Hasta Kabul, Fatura, Tedavi Rapor ve Diş Taahhüt Süreçlerinde Yapılacak Değişiklik Hakkında Duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüüğü Tarafından Hasta Kabul, Fatura, Tedavi Raporu süreçlerine geçiş süresi 15.05.2014 tarihine kadar uzatılmıştır. 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 

 

05.05.2014

DUYURU

Medula Hastane Hasta Kabul, Fatura, Tedavi Rapor ve Diş Taahhüt Süreçlerinde Yapılacak Değişiklikler Hakkında Duyuru Kurumumuz Medula uygulamaları performans iyileştirme çalışmalarının devam ettiği, bu doğrultuda; Medula Hastane hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servislerinin daha etkili ve izlenebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için servis üzerinde güvenlik ve performans ile ilgili değişiklikler yapıldığı bilgisi, 14.04.2014 tarihli duyurumuzla sağlık hizmet sunucuları ile paylaşılmıştır. Bahse konu değişiklikler için gerekli kılavuzlar ve bilgilendirmeler yapılmış olmakla birlikte, tarafımıza gelen verilerden bazı sağlık hizmet sunucularının bu sisteme geçemediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak 01.05.2014 tarihinde eski webservislerin kapatılıp yeni web servislerin kullanılacağı duyurulmuş olup, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bu süre 15.05.2014 tarihine kadar uzatılmıştır. Yapılan bu süre uzatımı bir defaya mahsus olup; 15.05.2014 tarihinde eski web servisler kapatılacaktır.

Servislerdeki bu değişikliklere geçiş ve test için bir önceki duyuru ekindeki kılavuzlardan ve Kurum portalımızın E-SGK/E-hastane altında yer alan Medula Kullanım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Servislerin testi için aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.

1 Hasta Kabul İşlemleri Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/hastaKabulIslemleriWS WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/hastaKabulIslemleriWS?wsdl 2. Fatura Islemleri Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS?wsdl 3. Rapor Islemleri Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS

WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS?wsdl 4. Taahhüt Islemleri Servis URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/taahhutIslemleriWS WSDL URL:

https://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/taahhutIslemleriWS?wsdl Yeni hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt servisine geçiş için son tarih 01 Mayıs 2014 olup, bu tarihe kadar geçiş yapmayan sağlık hizmet sunucularının eski servisleri kullanamayacakları önemle duyurulur.

Konu ile ilgili sorularınız için: xml@sgk.gov.tr Bilgilerinizi rica ederim.