Hasta Sevkleri İle Alakalı Duyuru

Hasta Sevkleri İle Alakalı Duyuru

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Hasta Sevkleri İle Alakalı Duyuru Yayınlanmıştır.

 

Sayı : B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-07/50485 19/12/2011

Konu : Hasta sevkleri.

DOSYA

 

İlgi : a) 16/12/2005 tarih ve 23481(2005/180) sayılı Genelgemiz.

b) 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”.

 

Acil sağlık hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve etkili bir şekilde sunulabilmesi ve oluşabilecek hasta mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için gereksiz sevklerin engellenmesi önemli bir husustur.

Bu doğrultuda, ilgi (a) sayılı Bakanlığımız genelgesi ile gereksiz sevklerin önüne geçmek için her hastane başhekimliğinin kendi bünyesinde "sevk denetleme ve kontrol" birimi kurması ve belli aralıklarla (ihtiyaca göre haftada – 15 günde veya ayda bir) toplanarak sevkleri değerlendirmesi, endikasyon harici gereksiz sevk yapan hekimlerin uyarılması ve gereksiz sevklere müsamaha gösteren hastane başhekimlerinin sorumlu olacağı talimatı verilmiştir.

Yine, ilgi (b) sayılı tebliğin “uygunsuz sevklerin önlenmesi için komisyon kurulması” başlıklı 16’ncı maddesine göre de, illerde üçüncü basamak sağlık tesislerine diğer illerden ve il içinden, gerekli koordinasyon sağlanmadan ve uygun şartlar oluşturulmadan, uygunsuz olarak yapılan sevklerin önüne geçilebilmesi ve acil vakayı kabul etmeyen sağlık tesisleri için; müdürlükçe ASKOM bünyesinde Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu oluşturularak, komisyonun il dışına ve il içinde yapılan sevkler ile acil vakayı kabul etmeyen ve ambulansta bekleten sağlık tesislerini değerlendirmesi ve endikasyon dışı yapılan uygunsuz ve gereksiz sevkler ile endikasyonu olduğu halde kabul edilmeyen vakaları tespit etmesi, sebeplerini sorgulaması ve çözüme kavuşturması amaçlanmıştır.

Ancak, son zamanlarda endikasyon dışı ve koordinasyon sağlanmadan gereksiz sevkler yapıldığı, bu durumun hasta mağduriyetlerine yol açtığı ve merkez hastanelerde gereksiz yoğunluğa sebebiyet verdiği bilgisi Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Bu nedenle, sevk nedenleri ve gereksiz sevklerin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaya istinaden; ilinizde bulunan A, B ve C grubu hastanelerin acil servisinden başka bir hastaneye (il içi veya il dışı) yapılan son 20 sevkin ekte gönderilen ve www.tedavi.saglik.gov.tr adresinin “haberler” bölümünde yer alan forma elektronik ortamda işlenerek 01/01/2012 tarihine kadar ugur.tekkanat@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Konunun ilinizdeki A, B ve C grubu hastanelere duyurulması ve eksiksiz bir şekilde doldurularak gönderilmesinin takibi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

Eki : 1 adet form.

 

DAĞITIM

Gereği

81 İl Valiliğine

 

İli: …………………………………………………..

Kurum Adı: …………………………………………………..

Sevk Edilen Hastanın Adı-Soyadı Sevk Eden Hastane Sevk Edildiği Hastane Sevk Tarihi Sevk Tanısı Sevk gerekçesi (uzman hekim eksikliği, tıbbi cihaz ventilatör eksikliği, yoğun bakım doluluğu vb.) "Hastane Sevk Komisyonu"nun görüşü var mı? (varsa belirtiniz) İl bünyesinde oluşturulan "Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu" tarafından değerlendirilip değerlendirilmediği (değerlendirme sonucu yazılacak)
Geri