Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları (2013-06)

Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları (2013-06)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 'Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları' konulu 2012/22 sayılı genelgede değişiklik yapan 2013-06 sayılı genelge yayımlanmıştır;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

 

01.02.2013

29/01/2013 tarihli ve 2013/6 sayılı Genelge ile “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları” konulu 15/06/2012 tarihli ve 2012/22 sayılı Genelgenin bazı hükümlerinde değişiklikler yapılarak bu Genelgeye işlenmiştir.

 

EK:
1- 29/01/2013 tarihli ve 2013/6 sayılı Genelge
2- 2012/22 sayılı Genelgenin Güncel Hali