Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler

Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler yayımlandı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı'nca Demografik veriler yanında sağlık tesislerinin hizmet sunumu, fizikselaltyapı, sağlık insangücü,  özellikli sağlık hizmetgöstergeleri vb. bilgileri içeren "Genel Sağlıkİstatistikleri-Özet Bilgiler" hazırlandı. 

"Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler" webuygulamasına ulaşmak için tıklayınız