FTR, Diyaliz, HBO, ESWT, ESWL gibi seanslı tüm işlemlerde yeni takip alınması zorunluluğu kaldırıldı

FTR, Diyaliz, HBO, ESWT, ESWL gibi seanslı tüm işlemlerde yeni takip alınması zorunluluğu kaldırıldı

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


18.12.2012

DUYURU
SAĞLIK  HİZMET  SUNUCULARININ DİKKATİNE

 

07/12/2012 tarihli duyuru gereği,

“ 01/12/2012 tarihinden itibaren ise FTR, Diyaliz, HBO, ESWT, ESWL gibi seanslı tüm işlemlerde alınan her bir takip için 1 seans gönderilmesine izin verilecek olup, bu tedavilerden yararlanmak için sağlık hizmet sunucusuna başvuran sağlık hak sahiplerinin her gelişinde avuç içi doğrulamasının yapılması ve yeni takip alınması gerekmektedir.” denilmiştir.

Ancak, bu tedavilerden yararlanmak için sağlık hizmet sunucularına başvuran sağlık hak sahiplerinin her gelişinde avuç içi doğrulamasının yapılması için yeni takip alınması ile ilgili iş kuralının işletilmesinin sağlık hizmet sunucularında zaman kaybına neden olduğundan bu iş kuralı uygulamadan kaldırılmıştır. FTR, Diyaliz, HBO, ESWT, ESWL gibi seanslı tüm işlemlerde yeni takip alınması zorunluluğu olmamakla birlikteBiyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama yöntemini zorunlu olarak kullanan illerdeki sağlık hizmet sunucuları tarafından hastanın her seans için gelişinde damar izi kimlik doğrulamasının yapılması ve bu sayede sağlık hizmet sunucusuna başvuran hak sahibinin doğru kişi olduğunun saptanması gerekmektedir.